U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

3 argumenten voor tijdregistratie

Gepost 2018/08/26

Het bijhouden van een urenadministratie is voor een zzp-er niet verplicht maar desalniettemin is het verstandig om dit toch te doen.

Zelfstandigenaftrek

Een zelfstandig ondernemer kan aanspraak maken op zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

Hiervoor moet worden voldaan aan het zogenoemde urencriterium. Het urencriterium houdt in dat u als zelfstandige of starter minimaal 1225 uur per jaar besteedt aan uw eigen bedrijf of eenmanszaak. U moet deze uren aannemelijk kunnen maken voor de Belastingdienst waarvoor het bijhouden van een urenadministratie noodzakelijk is.

Inzichtelijk maken winstgevendheid

Daarnaast kan op basis van de urenadministratie inzichtelijk worden gemaakt hoeveel tijd u besteedt aan uw klanten en projecten. Door de bestede tijd af te zetten tegen de gefactureerde omzet kan worden bepaald in welke mate een klant of project winstgevend is voor uw onderneming.

 

Verrekening op regiebasis

Veel ZZP’ers voeren werk uit voor een opdrachtgever op projectbasis.

In principe zijn er dan 2 verrekenmethodes:

  • Verrekening op basis van vooraf overeengekomen vaste prijs (afkoop)
  • Verrekening op basis van het werkelijk aantal bestede uren (regie).

Indien u projecten uitvoert op regiebasis bent u op grond van artikel 12 van de AVA 1992 verplicht om weekrapporten op te stellen en een sluitende urenregistratie bij te houden. Bijkomend voordeel is dat indien een opdrachtgever niet binnen een week reageert op het ingediende weekrapport, hij wordt geacht het weekrapport te hebben goedgekeurd. Dat versterkt uw positie bij het incasseren van openstaande facturen.

 

De meeste boekhoudpakketten beschikken over een tijdschrijfmodule die veelal gratis beschikbaar is. Een betaald abonnement op de volledige applicatie is dus niet noodzakelijk en u kunt uw urenadministratie geheel kosteloos onderbrengen in de separaat beschikbare tijdschrijfmodule.

 

Het bijhouden van een urenadministratie levert veel waardevolle informatie op met betrekking tot uw onderneming en kost relatief weinig tijd.

Probeer het uit en ontdek de voordelen!